Bonjour ! Bienvenue...

Vous devez ajouter du contenu dans la section "à propos" dans les options du thème.

12 mai 2016 ~ 0 Commentaire

ว้าวอยากได้กล่องเก็บเครื่องสำอาง

หลังจากที่ได้อธบายจุดอ่อนของสินค้าที่มีอยู่ในตลาดตอนนั้นเป็นการ เรียกนั้าย่อยแล้ว จ๊อบลัก็ได้เขียนแผนที่เล้นทางด้วยคำพูดให้กับผู้ฟังของเขา และบอกถึงความลามารถต่างๆ ของเครื่องที่เขาจะเล่าในรายละเอียดต่อไป (เรียนรู้เรื่องการเขียนแผนที่เล้นทางเพิ่มเติมในฉาก 5) ผู้ฟังได้เรียนรู้ว่าไอแมค ใหม่นั้นทำงานรวดเร็ว และมันมีรูปร่างที่ “งดงาม » จอใหญ่สิบห้านิ้ว หน่วย ความจำในเครื่องมีขนาดใหญ่ และมีอุปกรณ์ที่ทำให้การสินค้า กล่อง ใส่ เครื่องสำอางเชื่อมต่อกับเครือข่าย ง่ายสำหรับนักเรียนและผู้ใช้ที่บ้าน แล้วก็มาถึงช่วงเวลาเซอร์ไพร์ลในแบบ ฉบับของเขา จ๊อบลัเดินมาตรงกลางเวทีและดีงผ้าคลุมคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ออก   ผู้ฟังของคุณต้องการได้รับการบอกกล่าวข่าวสารข้อมูล ต้องการได้รับ ความรู้และความบันเทีง : การบอกกล่าวเกี่ยวกับสินค้าของคุณ ให้ความรู้ว่า มันทำงานอย่างไร และให้ความบันเทีงไปพร้อมๆ กับความรู้ ที่สำคัญกว่านั้น ผู้คนต้องการคำตอบของคำถามหนึ่งเดียวที่มี : ทำไมฉันจะต้องมาใส่ใจกับ มันด้วย? เราลองมาดูเนิ้อหาบางส่วนของไอแมคกัน จ๊อบลับอกผู้ฟังว่า “มัน หมายความว่า… »จ๊อบลัเติมคำในช่องว่างให้ผู้ฟังของเขา ถึงแม้ว่าเขาจะทิ้ง ให้ทั้งวงการมืดมนในเรื่องของอนาคต แต่เขาไม่เคยปล่อยให้ผู้ฟังของเขาต้อง คาดเดาเอาเองว่าสินค้าจะออกล่ตลาดเมื่อไรกล่อง ใส่ เครื่องสำอาง แล้วทำไมคุณจะต้องมาใส่ใจ กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของแอปเปิล รวมทั้งเครื่องเล่นเอิมพิ 3 โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ด้วย? […]

01 mai 2016 ~ 1 Commentaire

Bonjour tout le monde !

Bienvenue sur unblog.fr, vous venez de créer un blog avec succès ! Ceci est votre premier article. Éditez ou effacez le en vous rendant dans votre interface d’administration, et commencez à bloguer ! Votre mot de passe vous a été envoyé par e-mail à l’adresse précisée lors de votre inscription. Si vous n’avez rien reçu, […]

Velay ô Vivarais Royal |
Mon BLOG sur l'Histoire |
Jennialogie |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Légende Urbaine
| Mabibliothèque
| Lefleuvedeleternite